Evaluatie


Tevredenheidsonderzoek Psychomotorische Kindertherapie.

Hoe heb jij en/of hoe heeft jouw kind de therapie ervaren? De beroepsvereniging is erg benieuwd naar je mening over de deskundigheid en de behandeling van de vaktherapeut.


Via tevredenheidsonderzoek_VVT kun je anoniem je mening geven over het gevolgde traject.

Na afloop van het traject psychosociale therapie ontvangt de cliënt een evaluatieformulier per e-mail of op papier, met het verzoek dit na het invullen te sturen naar secretariaat@de-nfg-.nl

of naar:

NFG

Postbus 75

9430 AB Westerbork


Hartelijk dank voor je medewerking!


Om het kind bewegend en spelend weer in zijn kracht te zetten.

In gesprek om te ontdekken wat je werkelijk wilt (veranderen).

Met behulp van de spiertestmethode (on)bewuste blokkades opheffen.

Emoties Managen Door Ritme en oogbewegingen


Na Leren denken op een Positieve manier en met gevoel.

Om Balans te vinden Door Ritme

Ontspannende Massage met 8 essentiële oliën


Aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen:

VPMW 6005276219

2007045

809378R

AGB code: 90 034328 Z - 90 13304 P