EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)


Soms kunnen nare of traumatische gebeurtenissen uit het verleden ons in het heden behoorlijk in de weg zitten.

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is een therapeutische behandelmethodiek met als doel deze ervaringen te verwerken en/of te neutraliseren.


EMDR is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ’80.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht en men is er nog niet uit hoe het komt dat deze manier van werken zo effectief is.

Het vermoeden bestaat dat door de bilaterale (links-rechts) stimulatie van de hersenen waar bij EMDR gebruik van wordt gemaakt, de beide hersenhelften beter met elkaar en het lymbisch systeem gaan samenwerken.

Door de verbeterde samenwerking komen nieuwe verbindingen in de hersenen tot stand die ervoor zorgen dat automatische angst- of schrikreacties bij (herinneringen aan) nare gebeurtenissen uit het verleden verdwijnen.


Dorien van den Dool werkt zowel met volwassenen als (jonge) kinderen met deze krachtige en effectieve methode.


Meer informatie over EMDR kunt u vinden op: www.bivt.nl


EMDR Ervaring van Joke, Richard en hun dochter Mariëlle:
Onze dochter van 5 heeft toen zij anderhalf jaar oud was een vervelende ervaring in het ziekenhuis meegekregen. Angst voor naalden, omdat een infuus moeilijk was aan te prikken en nogal eens sneuvelde en angst voor witte jassen. Hierna volgden nog een aantal ziekenhuisopnames en bezoeken die zij niet als prettig had ervaren. Op het moment gaat het met haar gezondheid goed, maar ze blijft met een aantal angsten en achterstanden te maken hebben. Wij hadden bij onze dochter sterk het gevoel dat het wel eens bevrijdend voor haar kon werken om deze ervaring uit de weg te ruimen.
Het ziekenhuisverhaal hebben we in verhaalvorm op papier gezet zonder gebruik van namen.
Onze EMDR ervaring met haar werd voor ons een bijzondere ervaring. Tijdens de eerste sessie associeerde zij het zieke meisje, met het zo zieke meisje wat zijzelf ooit was. Er waren in haar schrikmomenten te zien en een moment waarbij zij zich terugtrok in zichzelf. Duidelijke herkenning/verwerking werd zichtbaar in haar ogen en haar vermoeidheid. Daarna was zij vrij snel weer terug in het ritme van de dag.
Een week later hadden we een tweede sessie. Hetzelfde verhaal werd verteld. Onze dochter herkende het verhaal als haar verhaal. Ze herkende haar emotie uit het verhaal, waarop we het verhaal nogmaals hebben gelezen vanaf dat moment. Onze dochter gaf zelf aan wat ze prettig vond tijdens de sessie.
Wij hebben zelf het gevoel dat deze EMDR sessie weer wat ballast heeft opgeruimd, en zijn een mooie en goede ervaring rijker.


Om het kind bewegend en spelend weer in zijn kracht te zetten.

In gesprek om te ontdekken wat je werkelijk wilt (veranderen).

Met behulp van de spiertestmethode (on)bewuste blokkades opheffen.

Emoties Managen Door Ritme en oogbewegingen


Na Leren denken op een Positieve manier en met gevoel.

Om Balans te vinden Door Ritme

Ontspannende Massage met 8 essentiële oliën


Aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen:

VPMW 6005276219

2007045

809378R

AGB code: 90 034328 Z - 90 13304 P